ورق های اچ پی ال(HPL) مورد استفاده در صنعت درب دراصل ورق های اچ دی اف (HDF) می باشند که بر روی آن یک ورق نازک از کاغذ کرافت پرس شده است این ورق کاغذ کرافت که در ورق های ملامینه مورد استفاده شرکت دژآریا با گرماژ 110 گرم می باشد همان کاغذ کرافتی است که قبلا در نوشتار" HPL چیست؟" ازآن صحبت شورق های اچ پی ال(HPL) مورد استفاده در صنعت درب دراصل ورق های اچ دی اف (HDF) می باشند که بر روی آن یک ورق نازک از کاغذ کرافت پرس شده است این ورق کاغذ کرافت که در ورق های ملامینه مورد استفاده شرکت دژآریا با گرماژ 110 گرم می باشد همان کاغذ کرافتی است که قبلا در نوشتار" HPL چیست؟" ازآن صحبت شد