در این روش پانل های G-Ext با استفاده از گیره بصورت پنهان بر روی زیر ساخت های آلومینیومی نصب میشود.در این روش از قلاب استفاده می شود.بدین صورت که یک پیچ پنهان از خود پانل به فضای مخروطی شکل سطح متصل می شود.میخ و قسمت های دیگر نصب باید از مواد فولادی ضد زنگ ساخته شده باشند.

قلاب به طور کامل بر روی سطح بالایی پانل قرار دارد که درون خط فرعی دیوار و چهارچوب آن با دقت فیکس می شود.

ضخامت پیشنهادی برای پانل G-Ext بین 8 و 10 میلی متر می باشد.

زیر ساخت آلومینیومی باید به صورتی آماده شده باشد تا هیچ فشاری از زیرساخت به پانل که قرار است بر روی آن نصب شود وارد نشود.انجام اتصالات از جمله ( ایجاد سوراخ ، جایگزینی ، قلاب مرکزی ) باید توسط پرسنل آموزش دیده شده تحت نظر قرارگرفته شود.این نوع مصالح ساختمانی باید توسط کارشناسان و پرسنل آموزش دیده شده نصب شود.شبکه اتصالات زیر بنا باید توسط پانل پشتیبانی شود.سوراخ های بالای پانل باید در کارخانه یا در کارگاه با تجهیزات ویژه ایجاد شده باشد.

تعداد قلاب های مورد استفاده باید مطابق نیازهای مهندسی ساختمان مورد نظر باشد.گرد و خاک ایجاد شده در سوراخ بعد از عملیات حفاری باید کاملا برداشته شود.قطر سوراخ ها باید ممطابق با قلاب باشد.

عمق قلاب

پانل با ضخامت 8 میلی متر و 4 میلی متر

پانل با ضخامت 10 میلی متر و 6 میلی متر

ضربه ها باید در مکان درست و با وسیله ای مناسب این روش زده شود.مراقبت های زیر باید بر روی حفره های ایجاد شده و ضربه ای وارده بر روی سطح پانل در نظر گرفته شود.بازرسی فرم به منظور چک کردن حفره ها بصورت انتخاب تصادفی انجام می شود.

اندازه گیریهای زیر باید با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط تولید کننده انجام شودو این اندازه گیری باید در گزارشات ثبت شده و مستند نگهداری شود.

- قطر سوراخ مته استوانه ای

- قطر قلاب که از قسمت پایین برش داده می شود.

- چک کردن قسمت بالای سوراخ مته و عمق سوراخ

- چک کردن چشمی برای فهمیدن ایم موضوع که آیا ضربه وارد شده است و با سوراخ مته هماهنگی دارد یا خیر.سمت سوراخ پانل باید درون قلاب قرار بگیرد و به شدت آن را حفظ کند.

چک کردن عملکرد درست اتصالات توسط مدیر ساخت و ساز و نماینده وی و هم چنین جمع آوری و نگه داشتن شواهد که نشان دهنده درستی انجام عملیات نصب باشد.