شرکت پدیده آذران  با هدف کسب رضایت بیشتر مشتریان خدماتی را بصورت رایگان برای مشتریان خود در نظر گرفته است.

مشاوره و بازدید از پروژه، قبل از عقد قرارداد انجام می شود که البته مشاوره به معنی الزام در عقد قرارداد نیست . کارشناسان ما با حضور در محل پروژه و بازدید مشاوره های لازم جهت انتخاب صحیح و با کیفیت محصولات را در اختیار شما قرار می دهند و پس از آن شما با مقایسه، حق انتخاب و عقد قراداد خواهید داشت.