شرکت پدیده آذران با بکار گیری تیمهای اجرائی حرفه ای و آموزش دیده خدمات نصب واجرای محصولات خود را برای مشتریان عزیز عرضه مینماید .

بنابراین کلیه مشتریانی که علاقمند به استفاده از محصولات شرکت هستند می توانند پس از بازدید و مشاوره کارشناسان این مجموعه نسبت به عقد قرار داد وانتخاب محصول مورد نظر اقدام نمایند.

پس از عقد قرارداد تیم اجرایی با مراجعه به محل اجرای کار ،اقدام به برداشت ابعاد و جزئیات نقشه های اجرائی نموده وظرف مدت مقرر سفارش مشتری در محل پروژه اجرا ونصب خواهد شد.